Dòng Nội dung
1
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ 4 / Hà Văn Quyết, Đoàn Quốc Hưng, Phạm Đức Huấn
Hà Nội : Y học, 2022
418 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ Môn Ngoại

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

2
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ 6 / Đoàn Quốc Hưng, Phạm Đức Huấn, Nguyễn Tiến Quyết
Hà Nội : Y học, 2022
375 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ Môn Ngoại

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

3
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : Dùng cho sinh viên năm thứ sáu / Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Tiến Quyết, Phạm Đức Huấn,...
Hà Nội : Y học, 2020
378 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ Môn Ngoại

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
5