Dòng Nội dung
1
Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung
Hà Nội : Y học, 2020
473 tr. ; 27 cm.
Trường Đại Học Y Hà Nội
Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm y học : Sách đào tạo đại học / PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung, TS. Nguyễn Trọng Tuệ, TS.BS. Nguyễn Thúy Hương, TS.BS. Nguyễn Thị Thanh Hải
H. : Y học, 2023
326 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn khoa học xét nghiệm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Phân tử sinh học và khoa học xét nghiệm y học : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Ngọc Dung
H. : Y học, 2021
173 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Thường thức bệnh nội tiết : Hướng xử lí ở cơ sở / Đặng Trần Duệ, Đặng Thị Ngọc Dung
Hà Nội : Y học, 2003
76 tr. ; cm.
Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức bách khoa
Chúng tôi biên soạn tập sách này nhằm phục vụ các thầy thuốc tuyến cơ sở và bạn đọc lưu tâm tới các bệnh nội tiết. Nội tiết học là một ngành đang phát triển mạnh mẽ và rất phong phú, chúng tôi chú ý trình bày những vấn đề hay gặp. Trước hết xin giải thích vắn tắt một số khái niệm về nội tiết học sau đó tới phần giới thiệu các bệnh, cách nhận ra bệnh và hướng xử trí và những điều cần để bệnh nhăn tự phát hiện tự chăm sóc dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc. Chúng tôi trân trọng cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Hữu Quỳnh, bác sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, bác sĩ Phạm Văn Vững đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn quyển sách này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm : Sách đào tạo đại học và sau đại học / PGS.TS.BS. Đặng Thị Ngọc Dung; và Cộng sự
Y học, 2020
282 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)