Dòng Nội dung
1
Di truyền Y học: Nguyên lý di truyền ung thư : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, PGS.TS.BS. Phạm Cẩm Phương, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
H. : Y học, 2023
322 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Thực tập di truyền y học : Sách dành cho sinh viên / Trịnh Văn Bảo, Phan Thị Hoan, Trần Thị Thanh Hương, Hoàn Thị Ngọc Lan,...
Hà Nội : Y học, 2006
57 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn y sinh học - di truyền
Sách Thực tập Di truyền Y học là giáo trình giảng dạy dành cho sinh viên của trường ĐH Y Hà Nội. Sách do Bộ môn Y Sinh học – Di truyền biên soạn, chủ biên là GS. TS. Trịnh Văn Bảo. Sách gồm các nội dung sau: Bài 1. Nếp vân da bàn tay Bài 2. Vật thể giới – cách làm tiêu bản để xét nghiệm vật thể Barr Bài 3. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi để làm tiêu bản NST người Bài 4. Phương pháp xếp bộ nhiễm sắc thể người Bài 5. Phân tích karyotyp của một số bệnh di truyền và một số dạng đột biến NST Bài 6. Một số kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng ứng dụng trong y học Bài 7. Phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền sinh hóa Bài 8. Nghiên cứu các bệnh di truyền đơn gen bằng phương pháp gia hệ Bài 9. Hình ảnh một số bất thường bẩm sinh, hội chứng, bệnh di truyền
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Thực tập di truyền y học : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
H. : Y học, 2021
81 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)