Dòng Nội dung
1
An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Trần Văn Hòa biên soạn ; Cục An toàn thông tin, Nguyễn Quốc Toàn tham gia góp ý và hoàn thiện nội dung
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
318 tr. ; cm.
Bộ Thông tin và Truyền thông

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cẩm nang chuyển đổi số / Bộ Thông tin và Truyền thông
H. : Thông tin và truyền thông, 2022
202 tr. ; cm.
Bộ Thông tin và Truyền thông

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hệ thống thông tin Quốc gia : thách thức toàn cầu và giải pháp / Nguyễn Ngọc Cương, Đinh Văn Kết
H. : Thông tin và truyền thông, 2022
253 tr. ; 21 cm.
Bộ thông tin và truyền thông

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2021 : Thông tin và số liệu thống kê / Bộ Thông tin và Truyền thông
H. : Thông tin và Truyền thông, 2021
90 tr. ; cm.
Bộ Thông tin và Truyền thông
Giới thiệu toàn cảnh về tình hình phát triển ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam năm 2020. Cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; báo chí, truyền thông; đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin / Lâm Nguyễn Hải Long, Vũ Anh Tuấn, Ngô Văn Toàn...
H. : Thông tin và Truyền thông, 2018
98 tr. ; cm.
Bộ Thông tin và Truyền thông

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)