Dòng Nội dung
1
Miễn dịch học đại cương : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Phan Thị Phi Phi, Lê Ngọc Anh
Hà Nội : Giáo dục, 2015
87 tr. ; cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Sách giáo khoa Sinh lý bệnh học : Dành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi, PGS.TS. Phạm Đăng Khoa
H. : Y học, 2022
523 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)