Dòng Nội dung
1
Giáo trình giáo dục học đại cương / TS. Trần Thị Hương

207 tr. ; cm.
Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến, Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương, Lê Thị Mận
Hà Nội : Hồng Đức, 2022
598 tr. ; cm.
Trường Đại Học Luật TP.HCM

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:27) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Tổ chức hoạt động dạy học đại học / Trần Thị Hương; Nguyễn Đức Danh
TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017
226tr. ; 24cm.

Trình bày những vấn đề chung về lí luận tổ chức dạy học đại học. Giới thiệu khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học đại học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)