Dòng Nội dung
1
Tâm lí học thể dục thể thao / Lê Văn Xem
H. : Đại học Sư phạm, 2010
198 tr. ; cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
Những vấn đề chung của tâm lý thể dục, thể thao; đặc điểm tâm lý của hoạt động giáo dục thể chất và cơ sở tâm lý học của quá trình giảng dạy kỹ thuật vận động, giáo dục thể chất học sinh và công tác huấn luyện đào tạo vận động viên thể thao.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)