Dòng Nội dung
1
Thể dục thể hình phương pháp tập luyện / Lý Thư Tuyền
H. : Thể dục Thể thao, 2007
192 tr. ; cm.

Những kiến thức chung về thể dục thể hình. Sơ đồ giải phẫu các bó cơ trên cơ thể. Những động tác luyện tập thể hình tốt nhất đối với các bó cơ chủ yếu và đối với tay. Chương trình luyện tập cho những bó cơ chủ yếu. Một số phương pháp luyện tập thể hình thích hợp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)