Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
H. : Lao động, 2011
392 tr. ; cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)


2
Pháp luật kinh doanh quốc tế : Tài liệu giảng dạy lớp bổ sung kiến thức cao học / Nguyễn Minh Hằng
2012
63 tr. ; cm.
Trường Đại học Ngoại thương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)