Dòng Nội dung
1
Bệnh học quanh răng : Dùng cho sinh viên răng hàm mặt / B.s.: Trịnh Đình Hải (ch.b.), Đặng Thị Liên Hương, Lê Long Nghĩa...
H. : Giáo dục, 2013
241 tr. ; cm.
Trường đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (1902 – 2012), Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã tổ chức biên soạn và cho ra mắt bộ sách giáo khoa dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt. Trong bộ sách, các tác giả biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Nội dung của bộ sách được biên soạn dựa trên chương trình khung Đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Lê Văn Sơn, Trương Mạnh Dũng.Trần Minh Thịnh. Đặng Triệu Hùng; Nghiêm Chi Phương Tập 1 :
H. : Giáo dục, 2015
295 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

3
Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / Lê Văn Sơn, Trương Mạnh Dũng.Trần Minh Thịnh. Đặng Triệu Hùng; Nghiêm Chi Phương Tập 2 :
H. : Giáo dục, 2015
303 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

4
Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt : (Sách dùng cho sinh viên răng hàm mặt) / Hoàng Việt Hải, Trần Cao Bính, Trần Ngọc Thành
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
369 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

5
Chỉnh hình răng mặt : dùng cho sinh viên răng hàm mặt / Nguyễn Thị Thu Phương
H. : Giáo dục, 2013
117 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt
Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (1902 – 2012), Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã tổ chức biên soạn và cho ra mắt bộ sách giáo khoa dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt. Trong bộ sách, các tác giả biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Nội dung của bộ sách được biên soạn dựa trên chương trình khung Đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo. Bộ sách là kết quả làm việc miệt mài, tận tụy, đầy trách nhiệm của tập thể giảng viên Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt kể cả các giảng vỉên kiêm nhiệm. Chúng tôi đánh giá rất cao bộ sách này. ; Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ sách này tới các sinh viên Răng Hàm Mặt và các đồng nghiệp cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành quan tâm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:29)