Dòng Nội dung
1
Phục hình răng tháo lắp : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Tống Minh Sơn (ch.b.), Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm...
H. : Giáo dục, 2013
303 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Cuốn sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” là một phần trong hai tập sách “Phục hình răng cố định“ và “Phục hình răng tháo lắp“ viết cho đối tượng sinh viên, do các giảng viên của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt biên soạn dựa trên khung chương trình đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua với mục đích chính là giúp sinh viên Răng Hàm Mặt, bác sĩ định hướng và các đối tượng học viên khác củng cố kiến thức chuyên môn và hoàn thiện kỹ năng thực hành lâm sàng. Nội dung quyển sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức cơ bản, hệ thống của phẫu thuật trong miệng, các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại của ngành Răng Hàm Mặt nói chung và thực tiễn Việt Nam nói riêng. Quyển sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” gồm 3 chương trong đó có 27 bài: – Chương I: hàm giả tháo lắp từng phần nền nhựa. – Chương II: hàm khung. – Chương III: hàm giả toàn bộ.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)