Dòng Nội dung
1
Mổ sinh từ lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam / Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Nguyễn Thanh Hiệp
H. : Y học, 2021
273 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Sản phụ khoa bệnh lý / PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2024
363 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Khoa Y – Bộ môn Sản phụ khoa

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Sản phụ khoa cơ bản : Giáo trình đại học / PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2024
435 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Khoa Y- Bộ môn sản phụ khoa

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)