Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu khoa học y học : Tập 1: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
Hà Nội : Y học, 2015
198 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Nghiên cứu khoa học y học : Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
Hà Nội : Y học, 2016
111 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2013
339 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Viện đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Thống kê cơ bản trong y sinh học : Đào tạo chuyên khoa 1 Dịch tễ học thực địa / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2012
177 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Thống kê sinh học và nghiên cứu khoa học y học / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
H. : Y học, 2017
316 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)