Dòng Nội dung
1
Di truyền y học : Dùng cho đào tạo bác sĩ y khoa / Trần Đức Phấn, Lương Thị Lan Anh, Hoàng Thị Ngọc Lan,...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
516 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Di truyền Y học: Nguyên lý di truyền ung thư : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, PGS.TS.BS. Phạm Cẩm Phương, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
H. : Y học, 2023
322 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Thực tập di truyền y học : Sách dùng cho đào tạo sau đại học / PGS.TS.BS. Lương Thị Lan Anh, TS.BS. Vũ Thị Hà, TS.BS. Vũ Thị Huyền
H. : Y học, 2021
81 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Y sinh học - Di truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)