Dòng Nội dung
1
Lịch sử kiến trúc phương Đông / Trần Văn Khải
Tp. HCM
159 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Lịch sử kiến trúc phương tây : a history of western architecture / Trần Văn Khải
Art media, 2017
323 tr. ; cm.
Trường Đại học kiến trúc TP.HCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Mỹ thuật hiện đại và đương đại / Trần Văn Khải, Hà Văn Chúc
TP.HCM, 2019
60 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Nghệ thuật sân khấu Việt Nam / Trần Văn Khải
Nhà sách Khai Trí
279 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Thiết kế kiến trúc biệt thự / Trần Văn Khải
2020
45 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)