Dòng Nội dung
1
Kỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn / Thu Phương
Hà Nội : NXB Thế Giới, 2021
391 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)