Dòng Nội dung
1
Lãnh đạo theo nguyên tắc / Principle centered leadership Stephen R. Covey ; người dịch Nguyễn Tuấn Việt
TP.HCM : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2019
426 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Lựa chọn tối ưu thứ 3 : Giải quyết những vấn đề nan giải nhất trong cuộc sống / Stephen R Covey, Breck England, Thùy Dung dịch, Vương Bảo Long hiệu đính
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, Coog ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2020
575 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu một số phương pháp giúp bạn có thể áp dụng để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gặp phải trong cuộc sống, cụ thể đưa ra cách lựa chọn tối ưu thứ 3 trong mọi hoàn cảnh như ở nơi công sở, trong gia đình, ở trường học, trong luật pháp, trong xã hội và trên thế giới
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Lựa chọn tối ưu thứ 3: Giải quyết những vấn đề nan giải nhất trong cuộc sống: = The 3rd alternative : Solving life's most difficult program / Stephen R Covey, Thùy Dung, Vương Bảo Long
T.P Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News), 2020
575 tr. : hình vẽ ; 24 cm.

Giới thiệu một số phương pháp giúp bạn có thể áp dụng để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột gặp phải trong cuộc sống, cụ thể đưa ra cách lựa chọn tối ưu thứ 3 trong mọi hoàn cảnh như ở nơi công sở, trong gia đình, ở trường học, trong luật pháp, trong xã hội và trên thế giới.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Thói quen thứ 8 : Từ hiệu quả đến vĩ đại / Covey, Stephen R.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
270 tr. ; cm.

Giới thiệu những ý tưởng và ứng dụng sau sắc về thói quen của người thành công - thói quen thứ 8 tìm ra tiếng nói của bản thân, nhận ra nguyên nhân của sự thành đạt và truyền cảm hứng giúp người khác tìm ra tiếng nói của họGiới thiệu những ý tưởng và ứng dụng sau sắc về thói quen của người thành công - thói quen thứ 8 tìm ra tiếng nói của bản thân, nhận ra nguyên nhân của sự thành đạt và truyền cảm hứng giúp người khác tìm ra tiếng nói của họ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)