Dòng Nội dung
1
Sức bền vật liệu : kèm 250 bài tập mẫu / Bùi Đức Tiển
H. : Xây dựng, 1996
273 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)