Dòng Nội dung
1
Bài giảng  Innate (Non-specific) Immunity  / Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Tp.HCM
20 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Bài giảng Antibiotics and Antiseptics in periodontal therapy / Tran Thi Phuong Thao
Tp.HCM
15 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài giảng Antigen (Ag) / Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Tp.HCM
20 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Bài giảng Bài mở đầu Mô học / ThS.BS. Đặng Trần Quân
Tp.HCM
71 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Bài giảng Bảng kiểm mô phỏng nhổ răng / Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Tp.HCM
1 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)