Dòng Nội dung
1
Cơ bản về Autodesk 3Ds Max 2016. Autodesk 3Ds Max 2016 / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshami; Nguyễn Quỳnh Anh dịch Tập 1, Thiết kế tạo hình cơ bản và nâng cao :
H. : Bách khoa Hà Nội, 2022
213 tr. ; cm.
Trường Đại học FPT

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ bản về Autodesk 3Ds Max 2016. Autodesk 3Ds Max 2016 / Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshami; Nguyễn Quỳnh Anh dịch Tập 2, Thiết kế phối cảnh và hoạt hình 3D :
H. : Bách khoa Hà Nội, 2022
175 tr. ; cm.
Trường Đại học FPT

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)