Dòng Nội dung
1
Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Thị Thế Bình, Vũ Thị Mai Hường; Nguyễn Thị Mai Lan; Kiều Phương Thuỳ
H. : Đại học Sư phạm, 2022
160 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)