Dòng Nội dung
1
Quản trị chuỗi cung ứng : Những phương pháp hay nhất / David Blanchard; Trần Mạnh Cường dịch
H. : Tài chính, 2022
399 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)