Dòng Nội dung
1
Hương Bếp Nhà : lưu giữ tinh hoa bánh Việt truyền thống / Trần Thị Hiền Minh
TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2022
106 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Thơm thảo xôi chè : 30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió nội / Trần Thị Hiền Minh
H. : Thế giới, 2023
139 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)