Dòng Nội dung
1
Integrated marketing communication : advertising and promotion in a digital world / Jerome M. Juska
New York, NY : Routledge, 2022
300 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)