Dòng Nội dung
1
Giáo trình công nghệ sản xuất dược phẩm : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / TS.DS. Phùng Đức Truyền
TP.HCM, 2023
201 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa Dược. Bộ môn bào chế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Lý thuyết dược liệu 1 : dùng cho học viên đại học / TS. Võ Thị Bạch Tuyết, ThS. Lý Tú Loan, ThS. Huỳnh Lời
TP.HCM, 2017
190 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa Dược. Bộ môn bào chế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)