Dòng Nội dung
1
Thoái hóa khớp gối chẩn đoán, điều trị và liệu pháp tế bào gốc : sách chuyên khảo / TS.BS. Dương Đình Toàn
H. : Y học, 2021
166 tr. ; cm.
Trường Đại học y Hà Nội. Bộ môn ngoại

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)