Dòng Nội dung
1
Thực hành phẫu thuật miệng hàm mặt / TS. Đặng Triệu Hùng, Nghiêm Chi Phương, Lương Thị Thúy Phương, Nguyễn An Nghĩa
H. : Giáo dục, 2021
463 tr. ; cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Viện đào tạo răng hàm mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)