Dòng Nội dung
1
Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền / PGS.TS. Tạ Văn Bình (Ch.b); và Cộng sự
Y học, 2017
147 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Bệnh học nội khoa y học cổ truyền / PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim; và Cộng sự
Y học, 2012
235 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Nội kinh / GS. Trần Thúy; GS.TS. Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Vũ Nam
Hà Nội : Y học, 2018
304 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Ôn bệnh / GS. Trần Thúy; PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim
Hà Nội : Y học, 2005
255 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Xoa bóp bấm huyệt / GS. Trần Thúy; PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2004
165 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)