Dòng Nội dung
1
Bài giảng sau đại học Huyết học truyền máu. Tập 1
Hà Nội : Y học, 2019
460 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học truyền máu

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Huyết học truyền máu cơ bản : Tài liệu đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / GS.TS. Phạm Quang Vinh; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2018
160 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Huyết học Truyền máu

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)