Dòng Nội dung
1
Sản phụ khoa bệnh lý / PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết; và Cộng sự
Đại học Quốc gia TPHCM, 2024
363 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Khoa Y – Bộ môn Sản phụ khoa

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)