Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / TS. Lê Thị Hồng Vân
Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
360 tr. ; 21 cm.
Đại học Luật TPHCM
Đây là những kỹ năng cần thiết để đem lại cho mỗi người sự thành công trong các công việc học tập, nghiên cứu cũng như các hoạt động giao tiếp xã hội...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình luật đất đai
Tp.HCM : Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, 2018
401 tr. ; 21 cm.
Đại học Luật TPHCM
Giáo trình trang bị đầy đủ những vấn đề lý luận và những nội dung cơ bản nhất của pháp luật đất đai hiện hành
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:48) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình Tư pháp Quốc tế : Phần riêng / PGS.TS. Mai Hồng Quỳ; và Cộng sự
Hồng Đức, 2016
286 tr. ; cm.
Đại học Luật TPHCM

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)