Dòng Nội dung
1
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / Nguyễn Năng Phúc (Chủ biên)
H. : Đại học kinh tế Quốc Dân, 2008
394 tr. ; 24 cm.

PhúcPhần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kế toán quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc
H. : Tài chính, 2008
471 tr. ; 24 cm.

Kế toán quản trị là bộ phận không thể tách rời hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Nó cung cấp những thông tin đặc biệt quan trọng cho các cấp quản trị khác nhau trong nội bộ doanh nghiệp, giúp cho việc đề xuất các giải pháp nhằm duy trì sự phát triển và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để bổ xung vào kho tàng tài liệu tham khảo của kế toán quản trị, chúng tôi xin giới thiệu cùng độc giả cuốn sách "Kế toán quản trị doanh nghiệp" Cuốn sách không chỉ sử dụng làm tài liệ học tập, nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ giảng dạy trong các trường đại học khối kinh tế, mà còn là tài liệu rất quan trọng và thiết thực cho quản trị doanh nghiệp.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kế toán quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc
H. : Tài chính, 2008
471 tr. ; 24 cm

Nội dung cuốn sách này gồm 9 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản của kế toán quản trị Chương 2: Các phương pháp phân tích chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh Chương 4: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận Chương 5: Phân tích báo cáo bộ phận của doanh nghiệp Chương 6: Dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 7: Thông tin kế toán quản trị với việc ra các quyết định ngắn hạn Chương 8: Thông tin kế toán quản trị với việc ra các quyết định dài hạn Chương 9: Phân tích báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp Ngoài ra, cuốn sách này còn trình bày các nội dung sau: - 123 Bài tập và lời giải. Trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương - 112 Câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Phân tích kinh doanh : lý thuyết và thực hành / Nguyễn Năng Phúc
H. : Tài Chính, 2009
535 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Phân tích tài chính công ty cổ phần / Nguyễn Năng Phúc (Chủ biên)
H. : Tài chính, 2009
253 tr. ; 21 cm.

Quyển sách "Tài Chính Công và Phân Tích Chính Sách Thuế" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các sinh viên sau đại học thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)