Dòng Nội dung
1
Âm học kiến trúc : Cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng / Phạm Đức Nguyên
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2000
431 tr. ; 24 cm.

Âm học kiến trúc là bộ môn khoa học vật lý nghiên cứu tác động của âm thanh tới môi trường kiến trúc, để tìm ra các giải pháp kiến trúc hướng đến kết quả như chống ồn, đảm bảo nghe đều, nghe rõ ở các vị trí khác nhau. Âm học kiến trúc được áp dụng đầu tiên trong các công trình nhà hát hay phòng âm nhạc, và hiện nay được chú ý ở hầu hết các công trình khác, như công sở, trường học.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Âm học kiến trúc, âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Xây dựng, 2008
177 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Chiếu sáng trong kiến trúc : Thiết kế tạo môi trường ánh sánh tiện nghi và sử dụng ánh sáng năng lượng có hiệu quả / Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2011
343 tr. ; 24 cm.

Các khái niệm cơ bản về ánh sáng, màu sắc, mắt người và sự cảm thụ màu sắc, ánh sáng, các đơn vị quang học cơ bản và tiện nghi nhìn. Giới thiệu các kiến thức về chiếu sáng tự nhiên, nhân tạo nội thất, chiếu sáng có hiệu quả năng lượng và chiếu sáng trong đô thị
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kiến trúc Sinh khí hậu : Thiết kế Sinh khí hậu trong Kiến trúc Việt Nam / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Hà Nội : Xây dựng, 2002
266 tr. ; cm.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Khoa Kiến trúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)