Dòng Nội dung
1
Giáo trình nguyên lý bảo hiểm / Phan Thị Cúc; Nguyễn Thị Kim Liên (Biên soạn)
Tp.HCM : Thống kê, 2008
311 tr. ; 24 cm.

Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm trình bày các nội dung về thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường, luật kinh doanh bảo hiểm và nội dung Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Phục hồi chức năng trong chấn thương chỉnh hình : Sách chuyên khảo / PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2022
398 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)