Dòng Nội dung
1
Essentials of supply chain management / Michael Hugos
John Wiley & Sons, Inc., 2003
265 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng / Michael Hugos
Tp.HCM : Tổng Hợp TP. HCM, 2010
305 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách này hướng đến ba nhóm độc giả: chủ doanh nghiệp - người quyết định mô hình chuỗi cung ứng phù hợp cũng như chi phí bỏ ra cho nó; các nhà quản lý và nhân viên - những người sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm thiết lập và điều hành một phần của chuỗi cung ứng; và cuối cùng là cho những ai mong muốn được nhanh chóng tiếp cận và tham gia vào các cuộc trao đổi về cơ hội cũng như thách thức mà chuỗi cung ứng mang lại. Những khái niệm và kỹ thuật được trình bày ở đây đều rất thông dụng và ai cũng có thể sử dụng khi bàn luận về đề tài quản lý chuỗi cung ứng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)