Dòng Nội dung
1
Bài giảng bệnh lý về tủy Bệnh lý vùng quanh chóp có nguồn gốc từ tủy răng / Trần Điệu Linh

tr. ; cm.
Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
3
Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh : Luận văn thạc sỹ / Nguyễn Thị Bích Lợi; Nguyễn Quang Anh (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
107 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

4
Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Z755/ Bộ Quốc phòng / Ngô Văn Đức; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Tp.HCM, 2017
82 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định của người lao động tại công ty. Khắc phục tình trạng nghỉ việc của người lao động và đưa ra các giải pháp hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Cảm xạ địa sinh học / Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trung tâm Cảm xạ địa Sinh học Dư Quang Châu
H. : Văn hóa - Thông Tin, 2009
363 tr. ; 21 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)