Dòng Nội dung
1
2
Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Z755/ Bộ Quốc phòng / Ngô Văn Đức; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Tp.HCM, 2017
82 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định của người lao động tại công ty. Khắc phục tình trạng nghỉ việc của người lao động và đưa ra các giải pháp hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Cảm xạ địa sinh học / Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trung tâm Cảm xạ địa Sinh học Dư Quang Châu
H. : Văn hóa - Thông Tin, 2009
363 tr. ; 21 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:4

4
Chung cư cao tầng / Vũ Duy Long; Trần Quốc Khánh (Giảng viên hướng dẫn)
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2015
40 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Phân tích chung cư cao tầng, những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng, thiết kế một công trình chung cư để giúp người dân có nơi ở thoáng mát...
Đầu mục:2

5
Đánh giá chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp / Nguyễn Thị Ngọc Hoa; Đinh Phi Hổ (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
83 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Phân tích, khảo sát nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Đầu mục:1 Tài liệu số:1