Dòng Nội dung
1
2
3
Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động tại công ty TNHH MTV thông tin điện tử Z755/ Bộ quốc phòng / Ngô Văn Đức; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Tp.HCM, 2017
82 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định của người lao động tại công ty. Khắc phục tình trạng nghỉ việc của người lao động và đưa ra các giải pháp hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của người lao động.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
5
Cảm xạ địa sinh học / Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trung tâm Cảm xạ địa Sinh học Dư Quang Châu
H. : Văn hóa - Thông Tin, 2009
363 tr. ; 21 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:4