Dòng Nội dung
1
Bài giảng Y học cổ truyền. Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu Tập 1 /
H. : Y học, 2012
477 tr. ; 27 cm.
Trần, Thúy
Học viên nắm được hệ thống nền y học cổ truyền về các môn lý luận cơ bản, châm cứu học, thuốc, các bài thuốc,... kế thừa các kinh nghiệm tốt, khám và chữa các bệnh thuộc các khoa lâm sàng
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Bài giảng Y học cổ truyền. Trần Thúy, Phạm Duy Nhạc, Hoàng Bảo Châu Tập 2 /
H. : Y học, 2011
518 tr. ; 27 cm.
Đại học Y Hà Nội. Khoa y học cổ truyền
Bài giảng YHCT được sử dụng làm giáo trình giảng dạy tại Khoa YHCT – Trường Đại học Y HN. Mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa YHCT công tác tại các bệnh viện YHCT, khoa YHCT các bệnh viện đa khoa. Học viên nắm được hệ thống nền y học cổ truyền về các môn lý luận cơ bản, châm cứu học, thuốc, các bài thuốc,… kế thừa các kinh nghiệm tốt, khám và chữa các bệnh thuộc các khoa lâm sàng.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

3
Bào chế đông dược / Nguyễn Nhược Kim, Trần Thúy, Lê Thị Hồng Hoa
Hà Nội : Y hcoj, 2005
256 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội. Khoa Y Học Cổ Truyền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Châm cứu / Trần Thúy, Trần Quang Đạt, Trương Việt Bình, Trần Quốc Hiếu, Vũ nam
H. : Y học, 2005
565 tr. ; 27 cm.
Trần, Thúy

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Châm cứu / Trần Thúy, Trần Quang Đạt, Trương Việt Bình, Trần Quốc Hiếu, Vũ nam
H. : Y học, 2002
565 tr. ; 27 cm.
Trần, Thúy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)