Dòng Nội dung
1
Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
Y học, 2015
633 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Cẩm nang cấp cứu / Vũ Văn Đính
H. : Y học, 2003
548 tr. ; 21 cm.

Cuốn Cẩm nang cấp cứu nhằm mục đích phục vụ các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau khi phải đối mặt các trường hợp cấp cứu trong những giờ phút đầu tiên. Với sự phát triển của y học hiện đại, các kiến thức về cấp cứu cũng như về hồi sức tích cực cũng cần được cập nhật và cần được thể hiện bằng những kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu về cấp cứu và hồi sức đã được thực hiện ở Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Điều dưỡng nội khoa : Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học / Vũ Văn Đính,Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Thị Thu Hồ, Nguyễn Thị Dụ, Ngô Ngọc Thạch cùng 1 số tác giả khác
H. : Y học, 1998
506 tr. ; 27 cm.
Vũ, Văn Đính
Tài liệu gồm nững phần sau: Điều dưỡng nội khoa, Điều dưỡng ngoại khoa, Điều dưỡng truyền nhiễm, thần kinh tâm học, Điều duongx nhi khoa, Điều dưỡng phụ khoa , Điều dưỡng xcow bản, Quản lý điều dưỡng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Hồi sức cấp cứu toàn tập : / Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh
Hà Nội : Y học, 2019
937 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

5
Hồi sức cấp cứu toàn tập : / Vũ Văn Đính, Nguyễn Quốc Anh
Hà Nội : Y học, 2015
641 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)