Dòng Nội dung
1
Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện / TS.BS. Lê Thị Anh Thư

112 tr. ; cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Giáo trình thực tập Ký sinh trùng Y học / Trần Thị Hồng (Chủ biên), Nhữ Thị Hoa, Lê Đức Vinh, Hoàng Thúy Hằng, Hồ Thị Hoài Thu, Lưu Mỹ Phụng, Nguyễn Đức Hòa
Tp. HCM : Y học, 2015
96 tr. ; 21 cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Trong điều kiện thuận lợi về môi trường, xã hội cũng như tập quán sinh hoạt của con người và cộng đồng, sự tương tác giữa cơ thể người với các sinh vật gây bệnh có nhiều khả năng xảy ra và dẫn đến bệnh. Cơ hội tương tác đó tăng theo khuynh hướng phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều trên cả nước. Những bệnh lý ký sinh trùng liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường vẫn phổ biến ở nhiều vùng trồng trọt, chăn nuôi. Sự thay đổi tập quán ăn uống tại các thành thị, sự mất cân bằng sinh thái từ nhiều nguyên nhân cũng góp phần vào ti lệ mới mắc cùa các trường hợp bệnh động vật ký sinh và các đợt dịch do động vật chân khớp gây ra. Mặt khác, nhiễm ký sinh trùng cơ hội đang song hành với sự gia tăng của các bệnh gây suy giảm miễn dịch. Vì vậy, những kiến thức, kỹ năng liên quan đến các bệnh ký sinh trùng phổ biến ờ Việt Nam cần được giới thiệu cho sinh viên Y2 ừong phạm vi ứng dụng - Ký sinh học Lâm sàng và Ký sinh học Dịch tễ - hơn là Ký sinh học Cơ bản, nhằm hình thành sự lưu ý của các em đến bệnh ký sinh trùng khi thực hành tại bệnh viện. Đi kèm với giáo trình này, Bộ môn đã xuất bản giáo trình thực tập với sự mô tả cụ thể hơn về cấu trúc nhận diện ký sinh trùng.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Ứng dụng Laser CO2 điều trị bệnh lý mắt, ngoài da và thẩm mỹ mi mắt / Lê Đỗ Thùy Lan (Chủ biên); Nguyễn Thế Hùng, Phạm Hữu Nghị, Đỗ Thiện Dân, Lê Huy Tuấn, Nguyễn Quang Vinh
Tp. HCM : Y học, 2011
108 tr. ; 21 cm.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Giới thiệu về Ứng dụng Laser CO2 điều trị bệnh lý mắt, ngoài da và thẩm mỹ mi mắt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)