Dòng Nội dung
1
Đảm bảo và kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng / Đỗ Đình Hồ, Phạm Thị Mai
H. : Y học, 2006
166 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Dịch và điện giải : Từ lý thuyết đến lâm sàng / Lê Hùng
Hà Nội : Y học, 1994
274 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Hóa sinh lâm sàng / Đỗ Đình Hồ, Đông Thị Hoài An, Nguyễn Thị Hảo...
TP.HCM : Y học, 2010
278 tr. ; cm.
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn hóa sinh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Hóa Sinh Y học / Đỗ Đình Hồ
H. : Y học, 2007
198 tr. ; 27 cm.
Đỗ, Đình Hồ
Nội dung tài liệu trình bày các kiến thức cơ bản về hoá học glucid, lipid, protid, porthyrin, hemoglobin, acid nucleic, vitamin, enzym, hormon và quá trình chuyển hoá các chất, chuyển hoá năng lượng... trong cơ thể người
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hóa sinh y học / Đỗ Đình Hồ (Ch.b); và Cộng sự
TPHCM : Y học, 2005
481 tr. ; cm.
Đại học Y dược TPHCM – Bộ môn Hóa sinh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)