Dòng Nội dung
1
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng / Nguyến Xuân Nghiên
H. : Y học, 1995
791 tr. ; 27 cm.

Trong lần xuất bản này sách gồm 1 số chương mới như: Giáo dục trẻ tàn tật, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2