Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn; Vương Thanh Thuý, Chu Thị Lam Giang...(Tham gia biên soạn)
H. : Tư pháp, 2016
1039 tr. ; 24 cm.

Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Các rối loạn tâm thần Chẩn đoán và điều trị / Nguyễn Minh Tuấn
H. : Y học, 2002
276 tr. ; 21 cm.

Nội dung chủ yếu là chân đoán và điều trị nên không mở rộng sang nhiều khía cạnh khacscuar bệnh học tâm thần.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Đồ án tốt nghiệp đại học: Website công thương mại / Nguyễn Minh Tuấn; Huỳnh Thế Dân (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2008
110 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, những yêu cầu được đặt ra đã phần nào được giải quyết với những kết quả đạt được....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Kinh tế học / Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên), Võ Thị Thúy Hoa (Biên soan), Hồ Nhựt Quang (Hiệu đính), Võ Xuân Hồng (Hiệu đính), Trần Nguyễn Minh Ai (Hiệu đính)
2005
216 tr. ; cm.
Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Cuốn sách được biên soạn dựa trên những tài liệu tham khảo, giáo trình Kinh tế học của nhiều tác giả được giới thiệu ở phần cuối cuốn sách để tiện cho bạn tham khảo...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình thống kê kinh doanh / Ch.b.: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Xuân Giang
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
218 tr. ; cm.
Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
Giới thiệu đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh. Trình bày kiến thức về thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh; lao động và tiền lương; tài sản cố định và lưu động; giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)