Dòng Nội dung
1
Sinh Lý Bệnh – Miễn Dịch / Văn Đình Hoa
ĐH Y Tế Công Cộng, Y Học, 2006
167 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y tế Công cộng
Với mong muốn như vậy, cuốn sách: “Sinh lý bệnh – Miễn dịch” tái bản có sửa chữa lần này bao gồm một số bài cơ bản của Miễn dịch học và Sinh lý bệnh: •Phần MDH khái niệm về đáp ứng miễn dịch của cơ thể, đáp ứng miễn dịch tự nhiên (miền dịch không đặc hiệu), đáp ứng miễn dịch thu được (miễn dịch đặc hiệu: miễn dịch thể dịch, miễn dịch qua trung gian tế bào), một số bệnh lý miễn dịch thường gặp trong cộng đồng (bệnh lý quá mẫn và suy giảm miễn dịch), ứng dụng MDH trong tiêm chủng phòng bệnh, phát hiện sàng lọc các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội. •Phần SLB: sinh lý bệnh đại cương: khái niệm bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Một số quá trình bệnh lý điển hình: viêm, sốt…Một số bệnh lý cơ quan thường gặp trong cộng đồng: tiêu hóa, gan mật, hô hấp, tiết niệu…
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Sinh lý bệnh - miễn dịch : Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng / Văn Đình Hoa
H. : Y học, 2011
182 tr. ; 27 cm.

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi học, học viên có thể trình bày được quy luật hoạt động của nguyên nhân gây bệnh, quy luật phát triển của bệnh; giải thích được một số rối loạn thường xảy ra ở nhiều bệnh; trình bày được vai trò, chức năng của hệ thống đáp ứng miễn dịch...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Sinh lý bệnh : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / GS.TS. Văn Đình Hoa; và Cộng sự
Giáo dục Việt Nam, 2010
154 tr. : 2015 ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Phan Thị Thu Anh..
H. : Y học, 2019
470 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn miễn dịch - sinh lý bệnh
Giới thiệu chung về sinh lý bệnh. Tìm hiểu một số rối loạn chuyển hóa chất trong cơ thể. Nghiên cứu sinh lý bệnh quá trình viêm, điều hoà thân nhiệt - sốt, rối loạn cấu tạo máu, sinh lí bệnh hệ tuần hoàn, bệnh hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết và sinh lí bệnh chức năng gan
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:40) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

5
Sinh lý bệnh học / Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa, Phan Thị Thu Anh..
H. : Y học, 2012
472 tr. ; 27 cm.
Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn miễn dịch - sinh lý bệnh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)