Dòng Nội dung
1
Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt ; Mã số : Đ.42.Z.16 / Trần Thiên lộc, Lê Hồ Phương Trang, Nguyễn Thị Cẩm Bình...
Hà Nội : Y học, 2008
222 tr. ; 27 cm.

Tập hợp các bài giảng về phục hình răng tháo lắp toàn hàm. Các yếu tố giải phẫu, phục hình, khám lâm sàng, điều trị tiền phục hình, định hướng, chọn răng, thử hàm, kĩ thuật chuyển hàm sáp thành hàm nhựa acrylic, kiểm tra và những trở ngại xảy ra khi mang phục hình toàn hàm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)