Dòng Nội dung
1
Bài giảng Flip Side 2: Cancer - Causing HPV / Assoc.Prof.Dr Cao Minh Nga; Assoc.Prof.Dr Nguyen Thi Hong; Dr Tran Ton Linh; PhD. Alon Meizler

65 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Bài giảng Integrated Clinical Case : Red Band Episode 1: Hiv Infection / Assoc.prof. Cao Minh Nga; PhD. Trinh to Quyen; MSc.Dr. Ho Dac Chien

3 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Bài giảng Lật mặt 2 : HPV gây ung thư / PGS. TS. BS Cao Minh Nga; PGS. TS. BS Nguyễn Thị Hồng; BSCK1 Trần Diệu Linh; TS. Alon Meizler

3 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Bài giảng Ruy băng đỏ : Tập 1: Nhiễm HIV / PGS. TS. BS Cao Minh Nga; ThS. BS Hồ Đắc Chiến; BSCK2 Trịnh Thị Tố Quyên
Tp.HCM
3 tr. ; cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Giáo trình giảng dạy đại học: Vi sinh đại cương module "từ phân tử đến tế bào" : Dành cho sinh viên năm thứ nhất / B.s.: Huỳnh Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thanh Bảo, Cao Minh Nga...
H. : Y học, 2021
117 tr. ; cm.
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Vi sinh - Ký sinh
Trình bày đại cương về vi sinh y học; cấu tạo tế bào vi khuẩn, sinh lý tế bào vi khuẩn, thuốc kháng sinh, di truyền vi khuẩn và virus
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)