Dòng Nội dung
1
55 năm phát triển sự nghiệp Y tế cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / Đỗ Nguyên Phương (Chủ biên), Nguyễn Huy An, Nguyễn Quang Cừ, Dương Huy Liệu, Hoàng Minh, Nguyễn Cao Thâm, Nguyễn Hồng Vũ
Tp. HCM : Y học, 2001
332 tr. ; 21 cm.
Bộ Y Tế
Giới thiệu về sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam qua 55 năm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam / Bộ Y Tế
H. : Y học, 2003
81 tr. ; 21 cm.
Bộ Y Tế
Viện Dinh dưỡng xin giới thiệu "Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam" cùng với những lời khuyên về dinh dưỡng hợp cho mọi người.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
4
Bào chế và sinh dược học :. Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. / Bộ Y Tế Tập 1 / :
Tp. HCM : Y học, 2007
291 tr. ; 27 cm.
Bộ Y Tế
Sách được biên soạn căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đào tạo, khối lượng thời gian của môn bào chế - sinh dược học trong chương trình đào tạo dược sĩ đại học chính quy
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Bệnh hô hấp : Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học / B.s.: Ngô Quý Châu (ch.b.), Trần Hoàng Thành, Hoàng Hồng Thái...
Hà Nội : Giáo dục, 2011
655 tr. ; cm.
Bộ Y tế
Nghiên cứu giải phẫu học bộ máy hô hấp và kỹ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh hô hấp. Trình bày các bệnh hệ hô hấp: hô hấp nhiễm khuẩn, bệnh phổi tắc nghẽn, u phổi - khí phế quản...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)