Dòng Nội dung
1
Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục 1
H. : Xây dựng, 2011
304 tr. ; 30 cm.

Giới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục Tập 1
H. : Xây dựng, 1999
307 tr. ; 30 cm.

Giới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)