Dòng Nội dung
1
Giáo trình giảng dạy đại học Module 3 Từ cơ quan đến hệ thống / B.s.: Nguyễn Thị Lệ, Trần Văn Ngọc (ch.b.), Mai Phương Thảo...
H. : Y học, 2020
175 tr. ; cm.
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh miễn dịch
Cung cấp những kiến thức đại cương về hệ máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ thần kinh, hệ tiết niệu, hệ nội tiết và hệ sinh sản
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

2
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quan Đảng - Đoàn thể Thành phố Bảo Lộc / Trần Văn Ngọc; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
76 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Sinh lý học y khoa / Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lệ
TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020
642 tr. ; 29 cm.
Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:51)