Dòng Nội dung
1
Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
Hồ Chí Minh : NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2022
343 tr. ; 24 cm.
Đại học mở TPHCM - Khoa Quản trị kinh doanh

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo / Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
74 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Thực tập hóa sinh học / Nguyễn Quang Vinh, Bùi Phương Thuận, Phan Tuấn Nghĩa
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
138 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)