Dòng Nội dung
1
Giáo trình Kế toán tài chính :. Đã chỉnh sửa và bổ sung theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014. / Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hùng, Đặng Ngọc Vàng, Bùi Văn Dương, Hà Xuân Thạch, Dương Thị Mai Hà Trâm, Lý Kim Huệ Quyển 2 / :
Bình Dương : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
290 tr. ; 27 cm.
Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Phân tích đẳng hình học : Cầu nối hợp nhất giữa mô hình mô phỏng và thiết kế / Nguyễn Xuân Hùng
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015
405 tr. ; 24 cm.

Tài liệu này ra đời nhằm giới thiệu đến độc giả phương pháp tiếp cận công cụ tính toán hiện đại và tiệm cận với xu thế phát triển các công cụ tính toán mạnh trên thế giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)